ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2560 SMEs GO ONLINE

02/10/2017

งานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ปี 2560 จ.กรุงเทพมหานคร

06/09/2017

งานอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2560 และการบรรยายเรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อขายสินค้าบนออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟน” จ.เพชรบุรี

27/08/2017

งานอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2560 และการบรรยายเรื่อง “เทคนิคการใช้ Social Media เพื่อเพิ่มยอดขาย” จ.สุพรรณบุรี

23/08/2017

งานอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2560 และการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาสินค้าเพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์” จ.สุโขทัย