ความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะ รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม ทันสมัย จะยิ่งช่วยดึงดูดให้ลูกค้าอยากใช้สินค้า และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเราในที่สุดค่ะ เอาหล่ะค่ะ เรามาดูกันว่าการออกแบบที่ดีนั้น มีความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์อย่างไรกันบ้างค่ะ

♣ ความสำคัญในด้านคุณค่าทางศิลปะ งานออกแบบที่ดีทำให้ผลิตภัณฑ์ มีความงามดึงดูดใจ สามารถตอบสนองรสนิยมของผู้บริโภคได้

♣ มีคุณภาพทางการบริโภค ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ดี มีการใช้วัสดุที่ดี มีกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทน และมีความปลอดภัยในการใช้สอยอีกด้วยค่ะ

♣ มีศักยภาพในการแข่งขันทางพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความงาม ความคงทนและความปลอดภัย จะเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้มียอดขายสูงสามารถแข่งขันทางการค้า กับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันของบริษัทอื่นได้

♣ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อบริษัทมีกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์ ที่มีการออกแบบที่ดี บริษัทจะนำผลกำไรมาลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์เดิม

♣ มีศักยภาพในการรักษาลูกค้าเดิม การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม หรือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เกี่ยวพันธ์กันขึ้นด้วย การออกแบบที่ดีจะช่วยให้บริษัทสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ ในขณะเดียวกันบริษัทยังสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ที่มีรสนิยมอย่างเดียวกันได้ด้วย

♣ สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับบริษัท ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีการออกแบบที่ดี เป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับบริษัท จะได้รับการยกย่อง ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ต้องการของลูกค้าอยู่เสมอค่ะ

หากเรารู้จักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราก็จะเป็นผู้นำทางการตลาด และประสบความสำเร็จในที่สุดค่ะ

#SMEsGoOnlineByOSMEP  #RMUTT #SMEs
…………………………………………………………………
โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SMEs โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 549 4004

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Home


https://www.facebook.com/smeRMUTT/

Comments are closed.