ในยุคปัจจุบันกระแสการซื้อขายของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะประหยัดเวลา สะดวก และรวดเร็ว เมื่อพูดถึงการซื้อขายของออนไลน์ ทุกคนคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี จนกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว แต่ถ้าพูดถึง E-commerce ขึ้นมา หลายคนอาจจะงงและสงสัยกันว่า E-commerce คืออะไร เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าออนไลน์ยังไง

E-Commerce (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) คือ การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่องค์กรได้วางไว้ เช่น การซื้อขายสินค้าและบริการ การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทองค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ทำเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงานต้อนรับลูกค้า ช่วยลดข้อจำกัดด้านระยะทางและเวลาลงได้

กระบวนการพื้นฐานของธุรกิจ E-commerce นั้นประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
1. Catalog – การเลือกรายการสินค้าและบริการ
2. Order – การสั่งซื้อสินค้ากับผู้ขาย
3. Payment – การชำระเงินจากลูกค้า
4. Shipping – การขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า

ด้วยขั้นตอนและกระบวนการง่าย ๆ เช่นนี้ จึงทำให้ E-commerce สามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้น และยังประหยัดต้นทุนในการทำธุรกิจเพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทั้งยังช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จึงควรนำระบบ E-Commerce มาใช้ในการขายสินค้าของท่านผ่านโลกออนไลน์ เพราะในยุคนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ดังนั้นการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์จึงมีโอกาสสร้างรายได้มากมายภายในระยะเวลาอันสั้น ทั้งยังช่วยลดช่องว่างทางการค้าระหว่างองค์กรกับร้านค้าขนาดเล็กอีกด้วย

ดังนั้น E-commerce จึงเป็นธุรกิจการซื้อขายสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีขั้นตอนพื้นฐานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด หรืออาจเรียกได้ว่า เป็นการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์นั่นเองค่ะ

#SMEsgoonline #RMUTT #SMEs
…………………………………………………………………
โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SMEs
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 549 4004
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Home


https://www.facebook.com/smeRMUTT/

Comments are closed.