เสียงจากผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ SMEs จ.เพชรบุรี

งานอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2560 และการบรรยายเรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อขายสินค้าบนออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟน”  ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี

 

 

มารับความรู้จาก สสว.
มทร.ธัญบุรี และวิทยากร
ตั้งใจจะนำ “ผ้าจก” มารดกไท-ยวน
ไปขายบนออนไลน์

 

คุณชนัยพร ฤทธิ์ธนอุดมพร
เจ้าของธนัยพร ผ้าจก มรดกไท-ยวน จ.ราชบุรี

 

อยากเรียนรู้ออนไลน์
และมีแนวคิดที่จะขายบนออนไลน์
เรื่องราวของมะพร้าวน้ำหวานพันธุ์นกคุ่ม
จะได้แพร่หลายและเป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น

 

คุณสุปวีณ์ เสมอเหมือน
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนตา
จำหน่ายมะพร้าวน้ำหวานพันธุ์นกคุ่ม จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

บางอย่างทำเองได้ก็อยากทำ
เช่น ถ่ายภาพสินค้า
มันประหยัดต้นทุนไปได้เยอะ
เลยมาเข้าอบรมในครั้งนี้

 

คุณชิตนนท์ สนทอง
ฝ่ายการตลาด กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านสิงห์ จ.ราชบุรี จำหน่ายกุนเชียง

 

ถ้ามีโครงการดีๆ เช่นนี้อีก
ก็จะเข้าร่วมอีกเพราะมีประโยชน์
ต่อการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก

 

คุณรสริน ศิลปกัลป์
เจ้าของกิจการ เปี๊ยะฟิน BY Maya จ.เพชรบุรี

 

ที่มา Page : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.