เสียงจากผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ SMEs จ.สุโขทัย

งานอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2560 และการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาสินค้าเพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์” ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องศรีสัชนาลัย โรงแรมสุโขทัยเฮอร์ริเทจ จ.สุโขทัย

 

 

เป็นการวิ่งเข้าหาความรู้จาก สสว.
มทร.ธัญบุรี และวิทยากร
ที่สอนเรื่องราว “ออนไลน์”

 

นางอิงอร ตรีขำ
เจ้าของแบรนด์หม้อกรันพระร่วง เครื่องปั้นดินเผา
ตกแต่งด้วยผ้าไทย จ.สุโขทัย

 

เป็นโครงการที่ดี ช่วยส่งเสริมกิจการธุรกิจ
และมั่นใจว่า “ออนไลน์”
จะทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นได้

 

นางสนอง พรมเพ็ชร
เจ้าของแบรนด์สุเทพสังคโลก เครื่องปั้นดินเผาและสังคโลก จ.สุโขทัย

 

อยากทำให้ “มะพร้าวเสวย”
ติดตลาดออนไลน์ด้วย จึงมาหากลยุทธ์
การทำธุรกิจเอสเอ็มอีออนไลน์

 

นางสมจิต มะลิพรม
ประธานกลุ่มแม่บ้านทรายทอง
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย จ.กำแพงเพชร

 

อยากเปิดตลาดให้กว้างขึ้น
อยากรู้การทำตลาด
และการพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้น
จึงมาเข้าโครงการ

 

นายมนตรี นนทธิ
เจ้าของแบรนด์มนตรีเครื่องเงินสุโขทัย จ.สุโขทัย

 

ที่มา Page : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.